Realizujemy projekt „Edukacja surowcowa elementem bezpieczeństwa surowcowego państwa”

Projekt zainicjowano podczas godziny wychowawczej w klasie 3b i szybko okazało się, że dotyczy tak ważnych zagadnień, iż wkrótce dołączyły do niego klasy z rozszerzeniem geograficznym: 2a i 3a. Na zajęcia zaproszono pana dr Andrzeja Gałasia, pracownika Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, który w każdym zespole poświęcił dwie godziny na analizę wątków objętych działaniem projektowym. Tematyka spotkań dotyczyła problematyki związanej z potencjałem surowcowym Polski, wykorzystaniem surowców mineralnych oraz wpływem górnictwa na otoczenie ze szczególnym uwzględnieniem rekultywacji terenów pogórniczych. Po wstępie teoretycznym przyszła pora na działania symulacyjne w grupach. Młodzież wcielając się w role przedsiębiorców, ekologów i samorządowców analizowała możliwości eksploatacji złóż złota w okolicy Jerzmanowic. Podawano mnóstwo argumentów optujących za rozmaitymi koncepcjami powstania kopalni, żywo dyskutowano i kształtowano postawy proekologiczne, tak ważne w dorosłym życiu. Projekt pozostawił wiele informacji dotyczących bogactwa surowcowego naszego kraju, rozwinął kreatywne spojrzenie na spektrum zainteresowania poszczególnych grup społecznych, stanowił inspirację do podejmowania otwartej dyskusji
w kwestiach dotyczących naszego środowiska.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content