Informacje od Małopolskiego Kuratora Oświaty, dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

Zagadnienia zawarte w ulotce informacyjnej: Nowy System Edukacji, Kształcenie w liceach, technikach i szkołach branżowych, Jak będzie wyglądać rekrutacja?, Kryteria rekrutacji [ZOBACZ]

 

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum: [ZOBACZ]

 

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych: [ZOBACZ]

 

 

Skip to content