Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w tym do XLII LO:

15 czerwca – 10 lipca Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

Wypełniony wniosek w systemie Omikron należy wydrukować i rodzice/prawni opiekunowie podpisują go. Następnie zeskanowany dokument przesyłamy do szkoły pierwszego wyboru.

Adres XLII LO na który należy przesyłać wnioski rekrutacyjne:

rekrutacja@lo42krakow.pl

 

26 czerwca – 10 lipca Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

31 lipca – 4 sierpnia Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

13-18 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

19 sierpnia Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ W ZAKŁADCE REKRUTACJA

 

Skip to content