Informujemy, że Wnioski rekrutacyjne wypełnione, wydrukowane i podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów i kandydata składamy w sekretariacie szkoły.

Skip to content