Informuję, że postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących dla młodzieży oraz klas wstępnych w liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi prowadzonych przez Miasto Kraków, będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej (podstawa prawna: §  11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.).

W związku z powyższym do wymienionych wyżej typów szkół nie obowiązują terminy rekrutacji ustalone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Link do strony Portalu Edukacyjnego:  https://portaledukacyjny.krakow.pl/196474,artykul,rekrutacja_do_szkol_ponadgimnazjalnych.html 

zawierający stosowny komunikat w tej sprawie.

 

Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

Skip to content