Nie ustają działania związane z realizacją projektu Erasmus+ „Educating the Democratic Citizens of Tomorrow”. W dniu 26 lutego 2021 odbyło się kolejne wideo-spotkanie koordynatorów oraz uczniów zaangażowanych w realizację projektu ze szkół partnerskich, tj. dwóch szkół z Grecji oraz szkół z Hiszpanii, Portugalii i Polski.

Spotkanie zostało przygotowane przez koordynatorki projektu z naszej szkoły, Urszulę Kogut i Dorotę Ślęzak, wraz z koordynatorami z pozostałych szkól partnerskich i poprzedzone szeregiem konsultacji i ustaleń za pomocą komunikatora Telegram, który służy do omawiania na bieżąco wszystkich spraw związanych z zarządzaniem i realizacja projektu.

Na początku uczniowie ze szkół w Grecji opowiedzieli o koncepcji wolności Angelosa Terzakisa oraz o budowlach związanych z ugruntowywaniem się demokracji greckiej, uczniowie z Hiszpanii mówili o przywilejach krajów należących do Grupy Schengen, uczniowie z Portugalii omówili różnice pomiędzy monarchią i republiką, a nasze uczennice: Nina Kubinek i Karolina Foszcz przedstawiły prezentacje na temat dokumentów definiujących demokrację w Polsce i w Unii Europejskiej. Nasze uczennice zebrały pochwały za swoje prezentacje, które były świetnie przygotowane, a zagadnienia jasno i szczegółowo omówione i zilustrowane slajdami.

Wartością dodaną tego spotkania była możliwość spotkania się online uczniów ze wszystkich szkół partnerskich, obejrzenia ciekawych prezentacji przygotowanych przez uczniów poszczególnych szkół oraz wysłuchania rówieśników z innych krajów. Nasz projekt realizowany jest za pomocą języka angielskiego, zatem uczniowie mogli też praktycznie wykorzystać szkolną wiedzę.

Po prezentacjach uczniów koordynatorki projektu z naszej szkoły uczestniczyły w dyskusji z pozostałymi koordynatorami na temat dalszych działań projektowych. Ustalono, że do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemiologicznej projekt będzie nadal realizowany w postaci wideo spotkań, kolejne zaplanowano na za dwa miesiące, a relacje ze współpracy będą także publikowane na profilu naszego projektu na facebooku i na stronach internetowych szkół partnerskich.

Koordynatorki projektu: Dorota Ślęzak i Urszula Kogut

Skip to content