Repetitio est mater studiorum

czyli maturzyści na salonach

 

W tym roku już w pierwszym tygodniu nauki (5-6 września) odbył się w Auditorium Maximum Uniwersytetu  Jagiellońskiego Salon Maturzystów „Perspektywy”. Tradycyjnie już wzięli w nim udział uczniowie klas trzecich naszego liceum.

Dyrektor OKE w Krakowie, Lech Gawryłow tłumaczył młodzieży „Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien”, zaś Kierownik Pracowni Matur OKE wyjaśniał, iż „Przede wszystkim myśl – jak zdać dobrze egzamin maturalny z matematyki.” Nie zabrakło również wskazówek eksperta OKE, Jana Sawickiego jak dostać się „Z fizyką na studia”. Te kilka spotkań przepełnionych cennymi radami przybliżyło młodzieży realia czekającego ja egzaminu dojrzałości oraz rozświetliło drogę, jaką będzie podążać przez najbliższe miesiące, przybliżając się do sukcesu w postaci wymarzonego indeksu na uczelnie, które również reklamowały się w trakcie prelekcji.

                                         prof. Beata Sobocińska

 

Skip to content