12 października uczniowie klasy 1A, 1B, 1C i 1D złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi uczniami XLII LO.

Uroczystość rozpoczęła się o 8.00 Mszą św. na Wawelu, gdzie jest pochowany Patron szkoły Adam Mickiewicz. Ks. Michał w kazaniu przedstawił aspekt historyczny, patriotyczny i teologiczny Katedry na Wawelu. Opowiedział  jak wielkim wydarzeniem w Krakowie był pogrzeb w 1890 r. A. Mickiewicza. Podkreślił wielkie znaczenie pobytu uczniów klas pierwszych w najważniejszym historycznie miejscu w Polsce, gdzie byli koronowani królowie Polski.

Po Mszy delegacje klas wraz z dyrekcją złożyli kwiaty na grobie Adama Mickiewicza.

Następnie przeszliśmy na Rynek pod pomnik Patrona, gdzie złożyliśmy kwiaty i każda z klas zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia.

W szkole przy Studenckiej 13, odbyła się główna część imprezy. Uczniowie złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły. Dyrektor dr Paweł Cząstka przypomniał jak „przez trudy do gwiazd” będą w XLII LO zdobywać wiedzę, umiejętności, nabywać kultury, wkraczać w dorosłość i zdadzą na najwyższym poziomie maturę. Muszą tylko podjąć rękawicę, którą daje szkoła, czyli muszą chcieć uczyć się, współpracować z profesorami, pomagać sobie, okazywać szacunek, być drużyną jako wspólnota XLII LO.

Dyrektor jeszcze raz przybliżył w odwołaniu do słów ślubowania jakimi powinni być uczniami:

Uczeń XLII LO, to:

Człowiek, dążący do prawdy, ukierunkowany na odniesienie sukcesu zawodowego, świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych. Człowiek umiejący pracować twórczo indywidualnie i w zespole. Myślący i umiejący stale się uczyć oraz doskonalić się. Umiejący planować swoją pracę i organizować ją wykorzystując przy tym technik informatycznych. Jest to człowiek wolny, tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, znający języki obce oraz zdrowy styl życia, sprawny fizycznie, szanujący tradycje rodzinne, świadomy korzeni naszej Ojczyzny, krytycznie myślący, zdolny do dokonania właściwych wyborów.

Tego wszystkiego w dniu ślubowania Wam życzymy!

 

ROTA ŚLUBOWANIA

My, Uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

w obecności Nauczycieli, Rodziców, ślubujemy uroczyście:

– podążać za ideałami prawdy, wolności i dobra

– strzec wielkiego dziedzictwa kultury Krakowa, Polski, Europy

– być wiernym tradycjom naszego narodu

Ślubujemy!

– szanować ludzką godność i prawa człowieka

– strzec honoru i dobrego imienia Szkoły

–  godnie reprezentować XLII Liceum Ogólnokształcące, rozsławiać je rzetelną nauką i pracą

– uczciwie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy!

– zdobywać nowe umiejętności i rozwijać pasje

– wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących

– wcielać w życie idee solidarności, tolerancji  i przyjaźni

Ślubujemy!

– zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i innych

Ślubujemy!

Skip to content