14 października 2021 w Dzień Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klasy 1A, 1B, 1C i 1D złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pełnoprawnymi uczniami XLII LO.

Uroczystość rozpoczęła się o 8.00 Mszą Św. na Wawelu, gdzie jest pochowany Patron szkoły Adam Mickiewicz. Ksiądz prof. dr hab. Tadeusz Panuś, proboszcz Parafii św. Anny w Krakowie, w kazaniu podkreślił wielkie znaczenie pobytu uczniów klas pierwszych w najważniejszym historycznie miejscu w Polsce, gdzie byli koronowani królowie Polski. Wskazał na Patrona naszej szkoły porównując go do przewodnika-latarni morskiej, który poprzez swoją twórczość akcentował wartości narodowe i chrześcijańskie. Jego twórczość w czasach zaborów miała ogromne znaczenie dla spraw Ojczyzny. Powinniśmy podobnie jak on, wiedzieć jakie wartości w życiu są najważniejsze i zarazem chcieć je realizować.

Po Mszy delegacje klas wraz z dyrekcją złożyli kwiaty na grobie Adama Mickiewicza.

Następnie przeszliśmy na Rynek pod pomnik Patrona, gdzie złożyliśmy kwiaty i każda z klas zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcia.

W szkole przy Studenckiej 13, odbyła się główna część uroczystości. Uczniowie złożyli ślubowanie przed sztandarem szkoły. Dyrektor dr Paweł Cząstka wspomniał o 130 latach tradycji i nauczania w murach naszej szkoły. Powiedział o byciu dumnym z jej historii, osiągnięciach, jak też zadał zadanie uczniom, aby wspaniale i efektywnie kontynuowali rozwój Liceum, do którego z sukcesem rekrutacyjnym przyszli, żeby się uczyli i angażowali w działania na rzecz szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Przypomniał też pierwszy dzień w szkole, kiedy to pierwszoklasistom jasno powiedział jak będą: „przez trudy do gwiazd” w XLII LO zdobywać wiedzę, umiejętności, nabywać kultury, wkraczać w dorosłość i zdadzą na najwyższym poziomie maturę. Muszą tylko chcieć skorzystać z możliwości jakie daje szkoła, czyli chcieć uczyć się, współpracować z profesorami, pomagać sobie, okazywać szacunek, być drużyną jako wspólnota XLII LO. Ponadto dyrektor stanowczo wskazał, że „jako uczniowie XLII LO powinniście być odpowiedzialni za siebie i za kolegów. Powinniście być odważni w posługiwaniu się swoim rozumem „Sapere aude” – jak mawiali starożytni myśliciele. W konsekwencji jako ludzie odpowiedzialni, odważni, mądrzy po maturze pójdziecie w świat, aby odpowiedzialnie i mądrze czynić go lepszym. Tego Wam dzisiaj w dniu ślubowania życzymy!”

Dyrektor jeszcze raz przybliżył w odwołaniu do słów ślubowania jakimi powinni być uczniami:

Uczeń XLII LO, to:

Człowiek, dążący do prawdy, ukierunkowany na odniesienie sukcesu zawodowego, świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych. Człowiek umiejący pracować twórczo indywidualnie i w zespole. Myślący i umiejący stale się uczyć oraz doskonalić się. Umiejący planować swoją pracę i organizować ją wykorzystując przy tym technik informatycznych. Jest to człowiek wolny, tolerancyjny, odpowiedzialny za siebie i innych, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, znający języki obce oraz zdrowy styl życia, sprawny fizycznie, szanujący tradycje rodzinne, świadomy korzeni naszej Ojczyzny, krytycznie myślący, zdolny do dokonania właściwych wyborów.

Na koniec uroczystości uczniowie odebrali tzw. indeksy ucznia XLII LO wraz długopisami z logo XLII LO.

Samorząd Uczniowski i szkolny zespół muzyczny przygotowali wszystkim miłą niespodziankę. Cała uroczystość jak też i występ zespołu z efektami świetlnymi z pewnością pozostanie w naszej pamięci na długo. 

FOTO RELAZJA ZE ŚLUBOWANIA: https://lo42krakow.pl/galeria/

ROTA ŚLUBOWANIA

My, Uczniowie XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie

w obecności Nauczycieli, Rodziców, ślubujemy uroczyście:

– podążać za ideałami prawdy, wolności i dobra

– strzec wielkiego dziedzictwa kultury Krakowa, Polski, Europy

– być wiernym tradycjom naszego narodu

Ślubujemy!

– szanować ludzką godność i prawa człowieka

– strzec honoru i dobrego imienia Szkoły

–  godnie reprezentować XLII Liceum Ogólnokształcące, rozsławiać je rzetelną nauką i pracą

– uczciwie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy!

– zdobywać nowe umiejętności i rozwijać pasje

– wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących

– wcielać w życie idee solidarności, tolerancji  i przyjaźni

Ślubujemy!

– zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i innych

Ślubujemy!

Skip to content