Uroczystość ślubowania rozpoczęliśmy w piątek 13 października 2023 r. Mszą Św. w Katedrze na Wawelu. Ksiądz profesor Tadeusz Panuś, proboszcz Parafii św. Anny w Krakowie, w słowie skierowanym do młodzieży wskazał jak wyjątkowym miejscem dla każdego Polaka jest Katedra na Wawelu, gdzie jest pochowany Patron XLII LO Adam Mickiewicz. Przedstawił zgromadzonym historię świętych, którzy wielokrotnie w swoim życiu buntowali się, ale zawsze powracali na właściwą drogę. Życzył młodzieży, aby jako uczniowie XLII LO w czasie nauki w liceum racjonalizując swoje wybory, w razie buntu, zawsze potrafili wrócić na właściwą ścieżkę edukacji, wychowania, poszukiwania wartości.

Po Mszy Św. delegacja na czele z pocztem sztandarowym, uczniami klas I i dyrekcją udała się do krypty wieszczów, gdzie zostały złożone kwiaty przy grobie A. Mickiewicza. Następnie młodzież wraz wychowawcami  przeszła traktem królewskim na Rynek pod pomnik Adama Mickiewicza. Tutaj zostały złożone kwiaty i wszyscy zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie z naszym Patronem.

W szkole odbyły się główne uroczystości ślubowania klas I. Po wprowadzeniu sztandaru, wejściu chóru szkolnego i odśpiewaniu hymnu dyrektor szkoły dr Paweł Cząstka wskazał na sztandar szkoły tłumacząc jego symbolikę Cztery narożniki wskazują na wartości: 1) Edukacja – zdobywanie wiedzy i umiejętności; 2) Wychowanie – nabywanie kultury; 3) Mądrość – warto być mądrym i krytycznym w myśleniu, odpowiedzialnym w swych decyzjach i działaniu; 4) Świętość – warto pamiętać o wartościach ponadmaterialnych, symbolach szkoły. Sztandar XLII LO powinien być dla każdego ucznia tym symbolem, który jednoczy i pokazuje, jakie wartości są ważne w życiu naszej szkoły.

Ślubowanie. Delegaci uczniów klas I wyszli na środek przed sztandar, został odczytany tekst ślubowania podczas którego wszyscy uczniowie jednogłośnie powtarzali „ślubujemy” [zobacz].

Dyrektor szkoły Paweł Cząstka w słowach skierowanych do profesorów, rodziców, a przede wszystkim uczniów klas I wskazał, że już starożytni Grecy uważali, że człowiek, który się uczy, zdobywa wiedzę, to człowiek dobry, etyczny, prawdziwy obywatel, tak też i uczniowie XLII LO powinni dążyć do wiedzy. Rzymianie stworzyli prawo, które należy znać i szanować, również jako licealiści niech zawsze pamiętają o prawach obowiązujących w szkole przy Studenckiej 13. Następnie w Europie rozwinęła się etyka i kultura chrześcijańska, kluczowa w stanowieniu państw europejskich, w tym Polski. Pomaganie sobie nawzajem stało się sensem życia człowieka, dlatego też i dzisiaj okazujmy sobie w XLII LO szacunek i wspierajmy się. W czasie nowożytności, a zwłaszcza w oświeceniu najważniejsze miało być umiejętne posługiwanie się rozumem. Postępować rozumnie, to również i odpowiedzialnie. Należy pamiętać o tym ucząc się w XLII LO, a w konsekwencji później w dorosłym życiu. Co więcej, w dobie romantyzmu według Patrona naszej Szkoły – jak akcentował dyrektor Paweł Cząstka, człowiekowi potrzebne jest coś więcej niż tylko wiedza i rozum, potrzebne jest uczucie, serce, wiara, bowiem jak napisał A. Mickiewicz Miej serce i patrzaj w serce,  czy też młodości ty nad poziomy wylatuj….

Dyrektor z optymizmem życzył uczniom klas I, aby jako młodzi ludzie ucząc się w XLII LO zawsze mieli energię do przenoszenia gór i zdobywania szczytów w dziedzinie nauki i kultury. Aby XLII LO stało się takim drugim domem, do którego chcemy z radością przychodzić i przebywać, a jednocześnie dbać o to nasze wspólne dobro. Poprosił ich o zaangażowanie się w życie szkoły, Samorządu Uczniowskiego i jego sekcji. Wspominając rozpoczęcie roku szkolnego zaproponował cytat rzymskiego myśliciela Seneki Młodszego Per aspera ad astra (przez trudy, cierpienia, ciernie do gwiazd), który obrazuje rzeczywistość uczenia się w XLII LO, gdzie trzeba będzie się dużo napracować, by za 4 lata, które szybko minął, osiągnąć zamierzone cele, tj. zdać świetnie maturę, dostać się na wymarzone studia itd. Powodzenia!

Chcąc pobudzić zebranych do myślenia 😊 dyrektor Paweł Cząstka poprosił na środek przewodniczących klasy 1A, 1B, 1C, 1D i 1E. Zadał im pytania dotyczące codziennej działalności XLII LO m.in. ilu liczy uczniów i pracowników, jak zamówić obiad, gdzie znajduje się gabinet pedagoga szkolnego. Z pomocą publiczności udało się znaleźć poprawne odpowiedzi😊

Na zakończenie części oficjalnej uczniowie otrzymali indeksy i długopisy XLII LO.

Uroczystość uświetnił koncert 2 zespołów muzycznych XLII LO. Dotychczasowy oraz nowy – złożony z uczniów klas I. Efektownie bawiły one wszystkich zgromadzonych.

Było pięknie i bardzo uroczyście!

Galeria zdjęć z uroczystości

Koncert zespołów XLII LO – zapraszamy do relacji na FB lo42

Skip to content