„Gdy tylko człowiek staje się w czymś mistrzem,

winien zostać uczniem w czymś innym”

Gerhart Hauptmann

NOWA EDYCJA SPOTKAŃ W SAMO POŁUDNIE Z BIOCHEMIĄ, BIOFIZYKĄ I BIOTECHNOLOGIĄ
NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

 

Cykl rozpoczęto już 13 października dwoma wykładami: 1) Życie jest formą istnienia białka (dr Piotr Bonarek, Zakład Biochemii Fizycznej) i 2) Karotenoidy – barwniki  życia (dr hab. Dariusz Latowski, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin), podczas których prelegenci starali się w atmosferze światowej nauki przybliżyć słuchaczom zagadnienia życia z poziomu molekularnego. Sala wykładowa wypełniona po brzegi młodymi adeptami wiedzy przyrodniczej stwarzała przyjazne środowisko poruszanym w jej ścianach skomplikowanym problemom biochemiczno-fizjologicznym, zaś zafascynowani nowym doświadczeniem licealiści nie zwracali uwagi na piękną, złotą jesień, której nawet najmniejszy promyczek słońca nie mógł przedostać się do auli pozbawionej okien, a jednocześnie stanowiącej okno na świat – wiedzy.

W dwa tygodnie później już prawie 40-osobowa grupa naszej młodzieży zasiadła w studenckich ławkach na kolejnych wykładach: 1) Światło w służbie medycyny (dr Martyna Krzykawska-Serda/dr hab. Martyna Elas, Zakład Biofizyki) i 2) Przeciwciała monoklonalne w biotechnologii i medycynie (dr Monika Bzowska, Zakład Biochemii Komórki). Wszyscy skrzętnie chłonęli i notowali informacje związane z  dualistyczną naturą światła, usiłując zrozumieć efekt tego fenomenu w życiu codziennym. Niemniej fascynujące okazały się zagadnienia związane z funkcjonowaniem przeciwciał w układzie immunologicznym człowieka, zwłaszcza w aspekcie leczenia chorób autoimmunizacyjnych i nowotworowych.

Uzupełnieniem wykładów stały się inspirujące zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyli już tylko nieliczni wybrańcy. Tematami ćwiczeń były:

  • Przeciwciała monoklonalne w oznaczaniu grup krwi.
  • Poszukiwanie białek w produktach spożywczych.
  • Dwie twarze światła.

Warsztaty były prowadzone z ogromną starannością i rzetelnością. Młodzież miała okazję pracować z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego i poszerzać swoją wiedzę z zakresu metodologii i technik doświadczalnych. Przeprowadzone eksperymenty dały możliwość uczniom przeniknięcia do tajemniczego świata wiedzy, stwarzając namiastkę codziennej przygody z nauką pracownika uniwersytetu.

                                                                                         Beata Sobocińska

 

Skip to content