Uczniowie XLII LO mieli okazję wziąć udział w warsztacie dziennikarskim, który prowadziła p. Katarzyna Hnat – dziennikarka radiowa i nauczycielka akademicka. Odbył się on dzięki projektowi, który napisali nasi samorządowcy. Opiekę nad nim sprawowała Fundacja Oświatowa im. Stanisława Konarskiego w ramach programu SUWAK.

Ostatniego dnia nauki stacjonarnej, po południu, odbyło się spotkanie kienematograficzne, w którego programie znalazły się trzy punkty. Były to: wspólne oglądanie filmu, warsztat dziennikarski i konkurs. Niestety ze względu na problemy techniczne musiał zostać pominięty punkt pierwszy. W efekcie tego warsztat zaczął się nieco wcześniej. Pani Katarzyna Hnat przybliżyła pojęcia recenzji, krytyki literackiej, noty informacyjnej i piramidy newsowej. Ostatni punkt programu to konkurs. Polegał on na napisaniu notki informacyjnej o sobie. Mógł w nim zabrać udział kto chciał. 12 prac sprawdziła opiekunka akcji p. Karolina Stasińska i w konsultacji z prowadzącą wybrała 4, które zostały nagrodzone książkami Michała Nogasia “Z niejednej półki. Wywiady”. Najlepsze notki o sobie napisały:

Wiktoria Orszulak z kl;. 3e, Anna Kucharska z kl. 3e, Maja Szymczycha z kl. 1a, Aleksandra Iwaniuk z kl. 1d

Każdy z uczestników otrzymał notes akademicki i długopis.

Wszystkie atrakcje tego popołudnia przygotowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że będą jeszcze takie inicjatywy – powtarzali uczestnicy.

Spotkanie kinematograficzne, mimo niewielkich problemów technicznych, można zaliczyć do bardzo udanych. Profesjonalizm prowadzącej, organizacja przedsięwzięcia i także jego promocja były na najwyższym poziomie.

mgr Karolina Stasińska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego

Skip to content