Decyzją Sejmu i Senatu RP rok 2021 ogłoszony został Rokiem Norwida. To właśnie w tym roku przypada bowiem dwusetna rocznica urodzin poety. My, społeczność XLII LO także postanowiła przyłączyć się do tych obchodów, organizując Dzień Norwida.

Z tej okazji mieliśmy przyjemność poznać tego poetę nieco lepiej. W bibliotece szkolnej przygotowane zostały cytaty z utworów Norwida, a na długich przerwach usłyszeliśmy różne adaptacje jego utworów. Na parterze uczennice przygotowały gazetkę ścienną na której umieszczono szereg faktów biograficznych. Ukoronowaniem tego dnia była gala zatytułowana „Norwidowski slam poetycki”.  Wydarzenie to zostało podzielone na dwie części.  W pierwszej mieliśmy okazję poznać bliżej biografię Norwida, którą zaprezentowały Maria Polak i Zofia Lechowska. Druga część zawierała prezentację twórczości w aranżacjach własnych uczniów i zespołu szkolnego. Na scenie wystąpili: Anna Jamróz, Gabriela Fielek, Anna Norytsja, Agnieszka Szałapak, Gabriela Zatoń, Jan Bottos, Mikołaj Rosół. Zespół grał w składzie: Nikola Gwizdowska-Zajdel, Marta Swakoń, Henryk Skrzypulec, Maja Markowska oraz Szymon i Łukasz Niewęgłowscy. Przedstawienie było stylizowane na slam poetycki, czyli skrzyżowanie poezji i performance’u, swoisty festiwal słowa mówionego w którym został pominięty element rywalizacji. Wspaniale dobrany repertuar, odważne prezentacje i sylwetki uczniów były niewątpliwym sukcesem tego wydarzenia, który dopełniony został przez prowadzącą-Julię Downar-Zapolską.

To wydarzenie pozwoliło nam „spotkać się” z niezwykłym człowiekiem: spokrewnionym z rodziną królewską, sierotą, nieszczęśliwym, ubogim kochankiem wędrującym za wybranką serca po całej niemal Europie i wszechstronnie uzdolnionym artystą sprzedającym swe szkice nad Sekwaną, szukającym rozpaczliwie zrozumienia poetą, którego zamysł artystyczny dzieł wyprzedzał epokę, a ich treść dotykała nie tylko serca, ale też rozumu.

Dziękujemy bardzo za to wspólne wędrowanie po świecie Norwidowskich marzeń, tęsknot, nadziei i rozczarowań. Niech jego poezja inspiruje nas do ciągłej refleksji nad jakością i celowością wypowiadanego słowa. To dzięki nam słowo staje się rzeczą wielką. Pamiętajmy, aby mieć świadomość słowa, czyli rozumieć je, zgłębić jego istotę, zanim się je wypowie. Niech to będzie nasza odpowiedź na postawione przez artystę pytanie:

Tak i słowo brzmi ciągle i ciągle jest w ruchu,
Bardziej niż światłość jego promieniąca w duchu,
I, gdy wciąż wszyscy mówią, mało kto się spyta,
Jaki też jest cel słowa?

LINK do PRZEDSTAWIENIA: https://youtu.be/3xkRrh9Blv4

Pomysłodawczynią i organizatorką Dnia Norwida była p. mgr Karolina Stasińska. Wsparciem merytorycznym służyli p. mgr Jolanta Piróg i p. mgr Marcin Sondej. Obsługę techniczną, organizacyjną i plastyczną zapewnił Samorząd Uczniowski z opiekunami.

Skip to content