Ślubowanie klas I Liceum – relacja (13.10.2017)

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 8.00 Mszą Świętą w Katedrze na Wawelu, w miejscu szczególnym dla wszystkich Polaków, dla uczniów ze Studenckiej 13 zaś wyjątkowym, ponieważ pochowany w niej został w 1890 r. nasz patron Adam Mickiewicz.

Mszę Św. celebrował i kazanie wygłosił ks. Michał Dziedzic. Warto przywołać słowa, jakie skierował do uczniów, rodziców, nauczycieli:

Katedra Wawelska jest niezwykłym fenomenem. Jest bowiem, tak jak żadna inna świątynia w Polsce, nasycona treścią historyczną, a zarazem teologiczną. Spoczywają w niej królowie polscy, poczynając od Władysława Łokietka. W tej świątyni byli oni koronowani i tu składano później ich doczesne szczątki. Ten, kto nawiedza Katedrę Wawelską, musi stanąć twarzą w twarz wobec historii Narodu. JPII w „Darze i tajemnicy” wspomina: „Odprawiając prymicyjną Mszę Św. w krypcie św. Leonarda pragnąłem uwydatnić moją żywą więź duchową z historią Narodu, która na Wzgórzu Wawelskim znalazła swą szczególną kondensację. Ale nie tylko to. Ci ludzie, których sarkofagi znajdują się w Katedrze Wawelskiej, także czekają tam na zmartwychwstanie. Cała Katedra zdaje się powtarzać słowa Symbolu apostolskiego: „Wierzę w ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”. A ludzie, którzy w niej spoczywają, są wielkimi „Królami-Duchami”, którzy prowadzą Naród poprzez stulecia. Są to nie tylko koronowani władcy i ich małżonki, czy też biskupi i kardynałowie, są to także wieszczowie, wielcy mistrzowie słowa, którzy tak ogromne znaczenie posiadali dla naszej chrześcijańskiej i patriotycznej formacji”.

4 lipca 1890 r. miasto nasze przybrało odświętny wygląd, a na uroczystość przybyły do Krakowa tysiące Polaków ze wszystkich zaborów. Kondukt żałobny przeszedł na Wawel ulicami Warszawską, Sławkowską, Rynkiem i Grodzką. Trwający trzy godziny pochód, dotarł o godzinie 11 do stóp Wawelu, gdzie „ozwały się na powitanie nowego mieszkańca królewskich sklepień, poważne i uroczyste dźwięki dzwonu Zygmunta”. Przed wejściem do Katedry Wawelskiej wieszcza witał Adam Asnyk: „Po utracie naszej niepodległości, gdy zabrakło nam dawnych królów i hetmanów, gdy znak królewski z Orłem i Pogonią padł na dziejowym pobojowisku (…) Opatrzność zesłała nam nowego wodza”.
Stanisław Tarnowski Rektor UJ, krytyk literacki powiedział: „Więc po latach siedemdziesięciu i dwu, pierwszy raz od Kościuszki pogrzebu, mają drzwi tej świątyni otworzyć się przed trumną, a groby jej przyjąć jednego więcej na wieczny spoczynek. (…) Niech wchodzi, znajdzie tam swoich i między swoimi spocznie”.

Święty Paweł zapisał w liście do Tesaloniczan piękne słowa, które niech nas prowadzą: „zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich”. Niech ta społeczność którą tworzymy będzie jedną wspólnotą, która buduje się nawzajem pozytywnym przykładem. Tego sobie i wszystkim nam życzę.

 

Po Mszy Św. uczniowie wraz z księdzem, dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, rodzicami przeszli do grobu Adama Mickiewicza, gdzie delegacje klasowe złożyły biało-czerwone kwiaty. Następnie ze wzgórza wawelskiego ulicą Kanoniczą i Grodzką przeszliśmy na Rynek. Tu przy pomniku naszego Patrona zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

 

Uroczystości ślubowania w szkole rozpoczęły się o godz. 10.15. Dyrektor szkoły dr Paweł Cząstka wezwał wszystkich zgromadzonych do powstania i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie powitał przybyłych gości, nauczycieli, rodziców, a szczególnie zwrócił się do uczniów klasy IA i IB Liceum Ogólnokształcącego, którzy mieli w tym dniu uroczyście ślubować.

Aby uświetnić świętowanie ślubowania przed zgromadzonymi wystąpił chór szkolny pod kierownictwem p. Tadeusza Gmyrka. Nasi młodsi uczniowie z gimnazjum zaśpiewali utwór „Jak długo na Wawelu”. Wielu nauczycieli, jak też i rodziców, nuciło wraz z chórem słowa tej pięknej patriotycznej pieśni. Ta sytuacja wprawiła całą salę w podniosły nastrój.

Następnie przemówienie wygłosił dyrektor szkoły:

Drodzy Uczniowie klasy IA i I B  XLII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w dniu obchodzonego w naszej szkole Święta Komisji Edukacji Narodowej i z tej okazji waszego ślubowania, chciałbym Wam życzyć tego wszystkiego, co najlepsze może Was spotkać w murach szkoły przy Studenckiej 13. Pragnę przy tym szczególnie Was prosić o rzetelną pracę, naukę, o stawianie sobie godnych ucznia celów i osiągania ich. Odnoszenia sukcesów w szkole i poza nią. Jesteście dla naszej szkoły wyjątkowi, bowiem jako pierwszy rocznik XLII LO będziecie tworzyć, mam nadzieję, niezwykłą historię, która zapisze się wartością Waszej wiedzy i umiejętności, która zaowocuje w przyszłości.

Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej w 1600 r. napisał, że „Takie będą Rzeczypospolite jakie jej młodzieży chowanie…”. Stąd też chciałbym podkreślić wagę i znaczenia Waszej edukacji w liceum, wszak tylko mądrzy i dobrze wykształceni możecie w przyszłości osiągać zamierzone cele, tj. matura, wymarzone studia, i praca która da Wam pełnię zadowolenia w życiu zawodowym. Co więcej światły i odpowiedzialny obywatel, to niezagrożona przyszłość naszej ojczyzny, Europy i świata.

Jako nauczyciele chcemy Was uczyć tyle na ile starczy nam sił i mądrości a zarazem wymagać od Was tyle ile się tylko da. Ufamy, że przy wsparciu Waszych Rodziców będziecie mieć możliwość przez kolejne 3 lata kształcić się, nabywać kultury, rozwijać własne talenty i pasje. W konsekwencji wkroczyć w dorosłe życie, bo przecież czekają Was w tym czasie wielkie sprawy, jak przede wszystkim 18-stka, studniówka,  matura.

Proszę Was jako dyrektor, bądźmy na tej Waszej drodze rozwoju i nauki jedną drużyną. Wymagajmy od siebie nawzajem. Traktujmy się z szacunkiem i zrozumieniem. Pomagajmy sobie – szczególnie zaś jako koledzy bądźcie dla siebie solidarni. Jako licealiści 42 LO twórzcie wspólnotę ludzi mądrych i odpowiedzialnych. Pod skrzydłami naszej szkoły dążcie do ideałów piękna, dobra i prawdy.

Wasze wykształcenie, wasze dobro jest dla nas nauczycieli najważniejsze. Czujemy się bowiem świadomi swojej misji do edukowania i wychowywania Was w duchu wartości patriotycznych, społecznych, demokratycznych, etycznych.

Kończąc chce Was prosić: UCZCIE SIĘ, UCZCIE SIĘ, UCZCIE SIĘ, na miarę swoich możliwości, nie zmarnujcie tego czasu w liceum, bo nauka jest kluczem do sukcesu w dorosłym życiu.

 

Po wystąpieniu dyrektora szkoły uczniowie przystąpili do uroczystego ślubowania. Każdy z uczniów złożył zobowiązanie zawarte tekście ślubowania:

My, uczniowie rozpoczynający naukę w XLII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie, w obecności Nauczycieli, Rodziców,

uroczyście ślubujemy:

– podążać za ideałami prawdy, wolności i dobra

– strzec wielkiego dziedzictwa kultury Krakowa, Polski, Europy

– być wiernym tradycjom naszego narodu

Ślubujemy!

– szanować ludzką godność i prawa człowieka

– strzec honoru i dobrego imienia Szkoły

–  godnie reprezentować XLII Liceum Ogólnokształcące, rozsławiać je rzetelną nauką i pracą

– uczciwie wypełniać obowiązki ucznia

Ślubujemy!

– zdobywać nowe umiejętności i rozwijać pasje

– wyciągać pomocną dłoń do potrzebujących

– wcielać w życie idee solidarności, tolerancji  i przyjaźni

Ślubujemy!

– zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i innych

Ślubujemy!

 

Dla podkreślenia i upamiętnienia tego wydarzenia, uczniowie wraz z wychowawcami otrzymali pamiątkowe granatowe notesy z nadrukiem z logo szkoły oraz niebieskie długopisy z wygrawerowanym napisem: 42 Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

Po ślubowaniu dla licealistów wystąpił zespół LOR, który tworzą absolwentki naszej szkoły: Jagoda Kudlińska, Paulina Sumera, Julia Skiba, Julia Błachuta. Ich występ okazał się wspaniałą niespodzianką dla zebranych na uroczystości osób. Dziewczyny wykonały cztery utwory, których teksty – jak przyznały – powstawały w murach naszej szkoły, np. na lekcjach plastyki czy fizyki. Wydaję się jednak, że szczególnie cenne stały się komentarze i wskazówki Pauliny Sumery, która zwróciła się wprost do licealistów, że na początku będzie im ciężko, że nie będą lubić tej szkoły, bo nauczyciele w niej są bardzo wymagający. Jednak ten trud nauki bardzo im się w życiu opłaci, bo w liceum dostrzegły ogromną wartość tego, co się u nas nauczyły, czego doświadczyły relacjach nauczyciel-uczeń. Paulina dodała, że nauczyciele z wielkim zainteresowaniem i zaangażowaniem troszczyli się o ich edukację, zawsze oddawali to, co mają najlepsze ze swej wiedzy i umiejętności. Trzeba powiedzieć, że po tych słowach wśród nauczycieli zapanowało wielkie wzruszenie.

Na zkończenie dyrektor podziękował wszystkim za udział w uroczystości ślubowania.

Trzeba podkreślić, że nie byłoby jednak tak pięknych wydarzeń, gdyby nie zaangażowanie naszych gimnazjalistów. Samorząd Uczniowski na czele z przewodniczącym Aleksandrem Chwaścińskim, pod opieką p. Doroty Pławeckiej i p. Tadeusza Gmyrka, przygotował piękne plakaty, dekoracje, nagłośnienie itp. Bez Waszej pomocy Drodzy Uczniowie, nasze świętowanie w tym dniu nie byłoby tak efektowne. Za co serdecznie dziękujemy.

Skip to content