Wyniki Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Oto projekty, które zostały zakwalifikowane do realizacji:

 1. Akcja wentylacja (143 pkt.) koszt realizacji 803 zł.
 2. Elektryczne dzwonki (126 pkt.) koszt realizacji 2458,77 zł.
 3. Wygodna szkoła (36 pkt.) koszt realizacji 947,30 zł.

Przypominamy zasady kwalifikacji.

W ramach SzBO mamy do wykorzystania 5000 zł.

Za wybrane do realizacji, uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Szkolny Budżet Obywatelski. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

Pozostałe projekty:

 1. Ogródek kieszonkowy (124 pkt.) koszt realizacji 2485,75 zł.
 2. Bujaj się (104 pkt.) koszt realizacji 2024,00 zł.
 3. Silni dla szkoły (74 pkt.) koszt realizacji 2485,50 zł.
 4. Maniaki fizyczne (35 pkt.) koszt realizacji 2480,00 zł.
 5. Przytulny kącik (30 pkt.) koszt realizacji 1237,99 zł.
 6. Muzyko, ty nad poziomy wylatuj (25 pkt.) 1524,00 zł.
 7. Szkoła w 3 wymiarze (23 pkt.) koszt realizacji 2403,00 zł.
 8. KOChamy chemię (10 pkt.) koszt realizacji 2214,90 zł.
 9. Matematyka drzwiami i kluczem do nauki (9 pkt.) 2485,22 zł.

Gratulujemy autorom zwycięskich projektów, czyli: P. Siczek, M. Hyjek, L. Igielskiej, H. Skrzypulcowi. M. Sasiakowi, M. Kiełbasie, J. Zającowi.

Dziękujemy wszystkim autorom i opiekunom za zaangażowanie w tę inicjatywę. Już teraz uczniowie przystępują do realizacji, by od września wszystko już było gotowe.

Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Skip to content