Taki mamy klimat … Meteorologia i klimatologia dla każdego!
Popularyzacja osiągnięć naukowych z zakresu meteorologii i klimatologii (MiK)

W dniu 20 listopada klasa 2a1 wzięła udział w wykładzie „Uff! Jak gorąco! Jak poprawić klimat w mieście?” prowadzonym przez panią dr hab. Dorota Matuszko, prof. UJ. Był to drugi wykład z całego cyklu zajęć prowadzonych online, a promujący tematykę klimatyczną. Z tego wykładu można było dowiedzieć się w jaki sposób zachodzą zmiany klimatyczne w obszarze miejskim i co należy zrobić, aby przeciwdziałać tym zmianom. Jak się okazuje są bardzo proste sposoby, ale często miasta ich nie wykorzystują.

Pogoda i klimat to zagadnienia pozornie dobrze nam znane, z którymi stykamy się na co dzień. Jednak wiedza przeciętnego człowieka na temat pogody, zjawisk atmosferycznych, zmian klimatu i ich skutków jest niewielka i bardzo powierzchowna.

W ramach projektu planowane jest zorganizowanie 10 seminariów popularnonaukowych, podczas których naukowcy – pracownicy i doktoranci Zakładu Klimatologii IGiGP UJ lub/i zaproszeni goście przedstawią najnowszą wiedzę na temat pogody i klimatu. 

                                    prof. Anna Manczyk

Skip to content