MIĘDZYNARODOWY PROJEKT „TRZY WYMIARY FIZYKI” NA LEKCJACH PRZYRODY

I CO Z NIEGO WYNIKŁO….

Przez cały rok pani prof. Beata Sobocińska uczestniczyła w II cyklu projektu 3DIPhE realizowanym w konsorcjum 7 organizacji czterech państw europejskich: Słowenii, Belgii, Irlandii i Polski. Celem projektu było wdrożenie metody nauczania przez dociekanie na lekcjach fizyki. Z perspektywy nauczycielskiej miała ona zastosować na zajęciach metodę pracy i refleksji, tzw. Practitioner Inquiary, czyli odkrywanie przez dociekanie prawidłowości, relacji, możliwości czy wyzwań, jakie niesie ze sobą praca w klasie.

Prof. Sobocińska zastanawiała się „W jaki sposób  organizacja struktury płciowej w grupie wpływa na efektywność nauczania metodą IBSE na  lekcjach przyrody?”. Jej modelową klasą była IIc, w której prowadziła lekcje z zakresu energii.

Uzyskane wyniki miały być zaprezentowane na konferencji wieńczącej projekt, którą zaplanowano na  9-10 marca br., jednak z powodu epidemii koronawirusa została odwołana.

Pani profesor ma jeszcze możliwość przedstawić swoje badania podczas sierpniowej konferencji w stolicy Słowenii, Lublanie. Z całą pewnością można stwierdzić, że metoda prowadzenia zajęć przez otwarte dociekanie naukowe przynosi wymierne efekty i podoba się uczniom!

Skip to content