3b odkrywa świat na Międzynarodowej Konferencji Naukowej  z okazji jubileuszu Polskiej Akademii Umiejętności

W dniach od 18-19 października nasi uczniowie mieli wielki zaszczyt wziąć udział w obchodach 150-lecia PAU.  Instytucja ta jest odpowiedzialna za organizowanie i wspieranie badań naukowych oraz szerzenie wyników tych badań, co przekłada się pośrednio na  kształtowanie postaw społecznych. Integracja badań naukowych będąca dewizą Polskiej Akademii Umiejętności spowodowała, iż na uroczystości zostali zaproszeni badacze cieszący się ogromnym autorytetem w różnych dziedzinach nauki.

Pierwszego dnia jubileuszu w ramach zorganizowanej konferencji o charakterze międzynarodowym „Świat w obliczu nowych wyzwań” młodzież przebywając w Collegium Maximum UJ wysłuchała wykładu Taniec Życia: rozwój zarodków in vivo i in vitro, zaś kolejnego dnia, już w gmachu PAU, była świadkiem dwóch paneli naukowych: Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie oraz 150 lat współczesnej medycyny.

Podczas fascynujących wykładów można było posiąść wiedzę na temat przyczyn i konsekwencji ocieplenia klimatu oraz konieczności dekarbonizacji gospodarki celem osiągnięcia neutralizacji klimatycznej w najbliższym trzydziestoleciu. Poruszone zostały tematy bioróżnorodności oraz cyklicznego wymierania gatunków. Zastanawiano się czy istnieje szansa, aby niszczycielska działalność antropogeniczna została zahamowana i jakie perspektywy czekają na człowieka w tak zmienionym przez niego świecie, a także czy obrazowanie mózgu może dać informacje o kondycji i przeszłości człowieka. W trakcie kolejnej sesji poznano tajniki transplantologii, poruszano się w świecie drobnoustrojów chorobotwórczych, analizowano przebieg pandemii wirusa SARS – CoV2 oraz prezentowano możliwości terapeutyczne komórek macierzystych. Mowa była również o mechanizmach powstania bólu i jego leczeniu oraz o czynnikach ryzyka chorób sercowo-naczyniowych.
Na zakończenie przedstawiono typologię podatności ludzi na fake newsy. Wszystkim wystąpieniom towarzyszyły długie, merytoryczne dyskusje, które kończono już kuluarach.

Udział w jubileuszu stanowił ogromną nobilitację dla licealistów, dając im możliwość spotkania się z naukowcami odnoszącymi światowej rangi sukcesy w rozmaitych dyscyplinach oraz poznanie najnowszych wyników badań  jakie uzyskali. Być może wydarzenie to zaowocuje również wykształceniem optymalnych postaw zmierzających do poprawy rzeczywistości, stanie się inspiracją do podejmowania działań i wyzwań naukowych w dorosłym życiu.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content