Uczniowie XLII LO wraz dyrektorem Pawłem Cząstką wzięli udział w konferencji i inauguracji projektu i konkursu historycznego nt. Kresów – polskich ziem na wschodzie w XX wieku.

Laureaci konkursu otrzymają indeksy UPJPII w Krakowie oraz będą mogli wziąć udział w bezpłatnym wyjeździe naukowym na Białoruś.

VIII edycja projektu regionalnego (II edycji projektu ogólnopolskiego) „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku, odbyła się 15 października 2019 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Krakowie

Program uroczystości

Przywitanie uczestników: dr hab. Filip Musiał (IPN Kraków)
Prowadzenie: Ewa Bałuszyńska (UJPII, IPN Kraków )

12.00 – 13.00
• Sytuacja ludności na Kresach Wschodnich w czasie wojny polsko-bolszewickiej – prof. dr hab. Dorota Sula (Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy)

13.30 – 14.15
• Postawy Ukraińców w czasie wojny obronnej Polski we wrześniu 1939 roku – dr Paweł Naleźniak (IPN Kraków)

14.15 – 14.30
• Prezentacja projektu Ewa Bałuszyńska (UPJPII, IPN Kraków)

Na uwagę zasługuje fakt, że jednym z prelegentów, który wygłosił referat jet nasz profesor dr Paweł Naleźniak

REGULAMIN I OPIS PROJEKTU [KLIKNIJ]

 

Skip to content