Co się wykluło podczas Uniwersyteckiego Inkubatora Przyrodniczego?

We wtorek, 24 maja dwójka naszych abiturientów pod opieką pani prof. Sobocińskiej miała przyjemność wziąć udział w pierwszej edycji Uniwersyteckiego Inkubatora Przyrodniczego Konferencji przeznaczonej dla uczniów szkół średnich. Wydarzenie miało miejsce w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zaś patronował mu Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju UP, który wygłosił wykład inauguracyjny dotyczący wpływu nowych technologii na rozwój mózgu. Słuchacze z przerażeniem analizowali każdą godzinę aktywnie spędzoną przed ekranem na grze komputerowej, zastanawiając się, czy grozi im zespół uszkodzenia płatów czołowych? Miejmy jednak nadzieję, że tej części młodzieży problem nie dotyczy, gdyż wciąż chłonni wiedzy realizują swoje pasje i poszukują naukowych inspiracji.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja oferty dydaktycznej uczelni, po której rozpoczęły się wystąpienia w czterech sesjach naukowych, poświęconych różnym dziedzinom biologicznym. Jako pierwszy, w obszarze fizjologii roślin referował swoje badania Bartłomiej Wesołowski, zgłębiając Wpływ temperatury wody na aktywność fotosyntezy u moczarki kanadyjskiej, zaś Zuzanna Ciepacz przybliżyła zagadnienie Wpływu zasolenia gleby na kiełkowanie i wzrost szpinaku warzywnego (Spinacea oleracea). Po każdej prelekcji toczyła się ożywiona dyskusja, a autorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i certyfikatami udziału w Konferencji. Wystąpieniom z zainteresowaniem, dzielnie  sekundował zespół klasy 2b, który przygotowuje się do przyszłorocznej konferencji, bowiem będzie to wydarzenie o charakterze cyklicznym. Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia zaplecza dydaktycznego Instytutu Biologii oraz udział w pokazach i warsztatach: Dlaczego zwykła muszka owocowa stała się niezwykłym modelem do badań genetycznych?, a także Ile rtęci mam we krwi? Udział w konferencji był dla młodzieży nowym doświadczeniem, a także  dużą nobilitacją, gdyż poza wystąpieniem publicznym w gmachu uniwersyteckim, już teraz ich prace zostały opublikowane w książeczce abstraktów.

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content