Żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili

W dniach 11 – 14 marca 2019 r. wszystkie klasy naszego liceum uczestniczyły w Warsztatach Antydyskryminacyjnych. Zostały one przeprowadzone przez edukatorkę Fundacji Mifgash p. Małgorzatę Kucharską. Polegały one głównie na rozmowie kierowanej oraz interakcji edukatora i młodzieży. Uczniowie poprzez różne ćwiczenia mieli okazję pogłębić swoją świadomość na temat uprzedzeń, stereotypów oraz procesu dyskryminacji grup i jednostek.

 Dyskryminacja, nacjonalizm, rasizm? Duża grupa uczniów jeszcze przed warsztatami reagowała: „to współcześnie ważny problem, ale nas to raczej nie dotyczy, u nas tych problemów nie ma”, inne osoby wypowiadały się w stylu: „mam dużą świadomość w tym temacie, bo już od przedszkola uwrażliwiała mnie na to mama”. Głosy po warsztatach to m.in.: „mimo, wydawałoby się, znajomości tematu – mam na nowo wiele kwestii do przemyślenia”.

Żyjemy w wielokulturowym społeczeństwie, często podróżujemy, spotykamy ludzi innych od nas, mających inne poglądy czy wychowanych w odmiennej tradycji.

Celem warsztatów było pokazanie uczestnikom, jak reagować na odmienność i indywidualność poznanych osób, docenić różnorodności ludzi i społeczności żyjących wokół nas oraz dostrzegać negatywny wpływ uprzedzeń na życie jednostki dyskryminowanej. Poza tym zwrócenie uwagi na to,  jakie sposoby reagowania na dyskryminację mogą być skuteczne, a przede wszystkim jak ważna jest empatia i odwaga w reagowaniu na wszelkie formy dyskryminacji.

Nie wystarczy bowiem nie dyskryminować, trzeba na dyskryminację reagować!

                       prof. Monika Lewicka, koordynator warsztatów w XLII LO

 

Skip to content