17 marca bieżącego roku uczniowie klas 2B i 2B1 uczestniczyli w wykładach i warsztatach online zorganizowanych w ramach Dnia Otwartego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

W pierwszej części spotkania dr Dariusz Wcisło poprowadził wykład z pokazem ćwiczeń „Ciekawe obrazowanie drgań i fal mechanicznych”. Szczegółowo została omówiona i zaprezentowana fala stojąca. Kolejnym bardzo efektownym pokazem ruchu drgającego była  demonstracja drgań płyt sprężystych, znana pod nazwą figur Chladniego.

W drugiej część uczniowie spotkali się z doktorantem Jackiem Gatlikiem, który poprowadził wykład z pokazami doświadczeń „W świecie niskich temperatur”  oraz w skrócie omówił badania naukowe, które prowadzone są w Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej IF UP.

Drugoklasiści zapoznali się również  z kierunkami studiów związanymi z IF oraz dowiedzieli się jakie badania naukowe prowadzone są przez pracowników. Ponadto mogli zobaczyć jakie możliwości dają studia w IF poprzez liczną współpracę międzynarodową oraz stypendia. Dowiedzieli się również, że studiowanie fundamentalnej nauki jaką jest fizyka i kierunków z nią związanych daje ogromny horyzont poznawczy i badawczy.

Karolina Maniak-Górecka

Skip to content