O SAMORZĄDNOŚCI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

11 grudnia 2017 r. klasa 1a liceum wzięła udział w warsztatach zorganizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, przy ulicy Racławickiej 56.      

Dowiedzieliśmy się na nich, że:

  • Urząd Marszałkowski to organ pomocniczy marszałka województwa,
  • kierownikiem urzędu (oraz reprezentantem województwa na zewnątrz) jest marszałek wybierany przez sejmik, obecnie urząd ten sprawuje Jacek Krupa,
  • obrady sejmiku prowadzi Przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – obecnie jest nim p. Urszula Nowogórska wraz z wiceprzewodniczącymi: Kazimierzem Barczykiem, Zdzisławem Filipem i Małgorzatą Radwan- Balladą,
  • głównym zadaniem sejmiku jest ustalanie kierunku rozwoju województwa, zarządzanie budżetem, decydowanie o celu, na który przeznaczone zostaną środki unijne.

Mieliśmy także okazję przeprowadzić symulację obrad dotyczącą wprowadzenia do naszej szkoły dodatkowych przerw piętnastominutowych. Wcieliliśmy się w rolę członków zarządu oraz radnych, dostaliśmy karty głosowania (należące do poszczególnych osób z urzędu) umożliwiające oddanie głosu.

Po burzliwej debacie podjęliśmy uchwałę, głosując za pomocą specjalnego panelu.

Zajęcia były przygotowane i prowadzone bardzo ciekawie. Prowadzący spotkanie dziennikarz aktywizował nas i nawiązywał dialog, przez co angażowaliśmy się w zadania, wyrażaliśmy własne myśli i pomysły.

Warsztaty w UM to świetna lekcja o samorządzie lokalnym, jego zadaniach i roli w rozwoju małej ojczyzny. To także doskonały sposób na pokazanie, jak ważne jest uczestniczenie w życiu demokratycznej społeczności lokalnej i wzięcie odpowiedzialności za nią.

                                                                                                          Oliwia Figut

Skip to content