W ramach VII edycji kampanii World Investor Week – Światowy Tydzień Inwestora (WIW) pomiędzy 2 a 6 października 2023 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził cykl webinariów dla uczniów. World Investor Week jest kampanią o zasięgu globalnym powołaną do życia przez Międzynarodową Organizację Komisji Papierów Wartościowych (IOSCO)* w 2017 r. na rzecz zwiększenia świadomości społecznej na temat roli edukacji oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Kampania ma na celu promowanie inicjatyw podejmowanych w powyższym obszarze przez krajowe instytucje nadzorujące i regulujące rynki papierów wartościowych. Uczniowie podczas webinarów przeprowadzonych podczas lekcji podstaw przedsiębiorczości mogli zapoznać się z tematyką inwestowania na giełdzie, ale także jak uniknąć oszustw internetowych, czy jak zabezpieczyć swój telefon aby nie stał się narzędziem złodzieja. Już 18 października Dzień Edukacji Finansowej!

Prof. Anna Manczyk

Skip to content