19 listopada 2019 r. w XLII LO miał miejsce kolejny Wykład Mistrzowski z cyklu Kultura – Media – Literatura. Tym razem mieliśmy zaszczyt gościć prof. dra hab. Stanisława Stabryłę, wybitnego badacza antyku, literatury i kultury, związanego naukowo z Uniwersytetem Jagiellońskim, autora ponad 200 prac naukowych, popularnonaukowych i literackich, w tym ponad 30 książek. Profesor wygłosił dwuczęściowy wykład pt. (I) Motywy antyczne w poezji ks. Janusza St. Pasierba; (II) Łacińskie wyrażenia, przysłowia i sentencje w polszczyźnie.

Słuchając pierwszego wykładu, mogliśmy nie tylko zapoznać się z twórczością ważnego poety XX wieku, jakim był Janusz Pasierb, ale przede wszystkim odbyć analityczno-interpretacyjną podróż przez gąszcz znaczeń i antycznych odniesień zawartych w jego poezji. W drugiej części wykładu Profesor ukazał licealistom, jak ważna jest znajomość łaciny i jak wiele wnosi ona w umysł współczesnego humanisty, jakie bogactwo znaczeń kulturowych i historycznych w sobie zamyka. Mamy nadzieję, że Profesor Stabryła zechce odwiedzić 42 LO ponownie.

 

Stanisław Stabryła jest em. profesorem filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Współpracuje i należy do wielu towarzystw literackich i naukowych. Jest autorem ok. 200 prac naukowych, popularnonaukowych i literackich, w tym przeszło 30 książek. Zainteresowania naukowe profesora Stabryły obejmują literaturę grecką, rzymską i chrześcijańską, antyczną teorie literatury oraz recepcję antyku w literaturze europejskiej i polskiej. Polecamy stronę WWW Profesora: https://www.stabryla.pl/

 

                                                                    dr Bogusława Bodzioch-Bryła

 

Skip to content