Prosimy o pobranie, wypełnienie oraz podpisanie przez rodziców i ucznia formularza rekrutacyjnego XLII LO [POBIERZ FORMULARZ] 

lub wypełnienie formularza rekrutacyjnego w szkole podczas składania dokumentów.

Wymagane dokumenty:
1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
3. Wypełniony formularz rekrutacyjny XLII LO podpisany przez kandydata oraz jego rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania ze strony internetowej szkoły lub do wypełnienia w szkole),
4. Dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem),
5. Kserokopia skróconego aktu urodzenia ucznia,
6. Karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły podstawowej).

Dokumenty będą przyjmowane według podanego harmonogramu. Prosimy o przestrzeganie terminów pracy komisji rekrutacyjnych [ZOBACZ]

 

 

Skip to content