XLII LO laureatem I miejsca z wyróżnieniem w projekcie Oblicza Dialogu w roku szkolnym 2018/2019

               „Odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać – dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku – źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia.”  Jan Paweł II, Przemówienie do Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

            Dnia 7 czerwca 2019 roku w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie miało miejsce uroczyste zakończenie VI edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjno-wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” pod hasłem „Przy wspólnym stole. Obrzędy i tradycje kulinarne w różnych kulturach i religiach”, prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

            Do projektu przystąpiło ponad 40 szkół z całej Polski. Podczas uroczystości przekazane zostały certyfikaty placówkom, które ukończyły realizację projektu.

            Grupa projektowa naszego liceum, którą tworzyli zarówno uczniowie klas gimnazjalnych, jak i licealnych, wywalczyła I miejsce z wyróżnieniem, otrzymując dla szkoły certyfikat za wzorową realizację programu.

            Podczas uroczystej gali wręczenia nagród, odbyło się także spotkanie z panem Dariuszem Popielą, kajakarzem górskim, wielokrotnym Mistrzem Polski, Wicemistrzem Europy i Olimpijczykiem, który od wielu lat angażuje się w różne działania związane z dialogiem wielokulturowym oraz wielowyznaniowym i poszanowaniem drugiej osoby.

            Głównym celem projektu było stworzenie płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego, promowanie działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie z drugim człowiekiem.           

            Założeniami edukacyjnymi projektu były m.in.: promowanie wśród młodzieży wartości uniwersalnych, budowanie szacunku do różnych wyznań i kultur, podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych, nawiązanie współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dialog międzyreligijny i międzykulturowy.

Filmik z gali zakończenia projektu z miłym akcentem o XLII LO:

https://www.youtube.com/watch?v=68ts7cum0kk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01WsnPIQRqgKRRNRburGtEq7LsK3KMJRBmyqIev4eZ4t2dUZuXQr0VIRE

Dokumentacja realizacji projektu umieszczana była na wspólnie tworzonej stronie internetowej projektu: www.obliczadialogu.pl.

Strona naszej szkolnej grupy projektowej:

wielokulturowe42lo.obliczadialogu.pl

oraz  fanpage:

facebook.com/Wielokulturowe-42LO

 

                                                     prof. Monika Lewicka, koordynator projektu w XLII LO

 

Skip to content