22 listopada 2019 r. nasi uczniowie wraz pocztem sztandarowym XLII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie oraz innymi przedstawicielami krakowskich szkół wzięli udział w uroczystej Mszy świętej w Bazylice Mariackiej. Organizowane corocznie nabożeństwo w intencji poległych w latach 1918-1920 obrońców Lwowa (Orląt Lwowskich) odprawił infułat ks. Dariusz Raś, kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Na zakończenie uroczystości prezes krakowskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich p. Stanisław Czerny, podziękował licznie przybyłym wiernym za przybycie i wspólne uczczenie pamięci poległych.

                                                                   Julia Kuliś

 

Skip to content