W roku szkolnym 2022/2023 po raz kolejny przystąpiliśmy do projektu „Oblicza Dialogu”, tym razem X już edycji, która przebiegała pod hasłem: „Uświęcona przestrzeń. Architektura sakralna oraz miejsca kultu w religiach i kulturach.”

Ponownie uzyskaliśmy tytuł LAUREATA – I miejsce z wyróżnieniem oraz certyfikat szkoły działającej na rzecz tolerancji i pokoju.

W tegorocznej edycji projektu skupialiśmy się na tematyce związanej z miejscami sakralnymi w różnych kulturach i religiach w wielu zakątkach świata. Przyglądaliśmy się historii powstawania pierwszych prostych przestrzeni związanych z kultem tajemnicy wszechświata oraz obiektów sakralnych w różnych stylach architektonicznych o skomplikowanych formach, których kształty wyrażać miały to, co niewidzialne m.in. wielkość i mądrość Stwórcy.

W trakcie realizacji projektu uczyliśmy się szacunku do szeroko rozumianej strefy sacrum, otwartości na każdego człowieka, umiejętności rozumienia innych, doceniania różnorodności kultur i religii. Ciekawość świata i poznawanie nieznanego pozwalają nam bowiem w pełni się rozwijać. Tolerancja i dążenie do pokoju we współczesnym pełnym podziałów świecie to wartości fundamentalne.

Efekty naszej pracy można zobaczyć na stronie:

https://obliczadialogu.pl/2022na23/strony/003/

Fanpage:

https://www.facebook.com/Wielokulturowe42LO/

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy za owocną pracę.

Szczególne podziękowania za współpracę i pełne pasji Slajdowiska dla p. prof. A. Manczyk.

Koordynator projektu: prof. Monika Lewicka

 

„Dla nas wszystkich Jerozolima jest — jak wskazuje sama jej nazwa — «Miastem Pokoju». Być może w żadnym innym miejscu na świecie nie stykamy się z tak głęboką świadomością transcendencji i Bożego wybrania, jaka promieniuje z kamieni i zabytków Jerozolimy oraz ze świadectwa trzech religii, żyjących obok siebie w jej murach.”.

Jan Paweł II, Spotkanie z przywódcami religijnymi chrześcijan, żydów i muzułmanów w Jerozolimie, 2000.

Skip to content