JUBILEUSZOWA 50. OJCOWSKA ZŁOTA JESIEŃ

12 października 2018 r. odbyła się kolejna edycja, cieszącego się ogromną popularnością wśród szkół średnich Ojcowa i okolic, rajdu wiedzy przyrodniczej. Drugi raz nasza reprezentacja wyruszyła na szlak, który okazał się niemałym zaskoczeniem. Wędrówka rozpoczęła się w Korzkwi, skąd niebieskim szlakiem grupy podążały w stronę Ojcowa, jednak tym razem nie dnem Doliny Prądnika, a wzgórzami okalającymi pradawny gród. Widoki były przepiękne, kolorowe jesienne liście tonęły w promieniach słońca oświetlającego wynurzające się spomiędzy drzew białe, wapienne skałki. Ponad nimi lśnił lazurowy błękit nieba. Zupełnie jak w bajce. Napawając się tymi urokami natury młodzież dzielnie walczyła na kolejnych punktach kontrolnych, na których pracownicy Ojcowskiego Parku Narodowego sprawdzali wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania rodzimej flory i fauny, miejsc i obiektów z terenu OPN (pokazywanych na zdjęciach) oraz nauki o środowisku.

Na trasie uczniowie naszego liceum mieli okazję zwiedzić Jaskinię Ciemną, uważaną za największą pod względem wielkości komorę na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Już wcześniej odnaleziono w niej ślady obecności człowieka neandertalskiego pochodzące z dolnego paleolitu (120 tys. lat temu), jednak najnowsze, tegoroczne odkrycia paliczków dłoni dziecka zweryfikowały tę  teorię – okazując się najstarszymi w Polsce szczątkami ludzkimi datowanymi na ok. 115 tys. lat. Podziwiając nacieki jaskiniowe w formach stalaktytów i stalagmitów, a także kotły wirowe, nie można było nie zauważyć hibernujących już nietoperzy z gatunku podkowca małego. Pani przewodnik wspominała uczestnikom rajdu o pobycie w jaskini króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zawitał do niej w 1787 roku i wysłuchał przygotowanego na jego cześć koncertu. Tym dostojniej było stąpać po wnętrzu tego zabytku przyrody nieożywionej, podążając śladami władcy.

Rajd zakończył się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy gmachu Dyrekcji Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie zostały również ogłoszone wyniki konkursu. Tym razem jednak nie udało nam się stanąć na podium, które zajęli przedstawiciele sąsiadujących z Ojcowem szkół, jednak wszyscy uczestnicy tej jubileuszowej edycji rajdu zostali uhonorowani pamiątkowymi pucharami, zaś dzień spędzony na szlakach Ojcowskiego Parku Narodowego dostarczył młodzieży niezapomnianych, pięknych wrażeń.

                                                                                      Beata Sobocińska

 

„… Gdzie widok szczytów zamku w ciemnych lasach ginie

są dwie czasu potęgą wykute jaskinie,

Hydnych potwór lub zwierząt drapieżnych siedlisko.

Pierwsza ma ciemnej, druga królewskiej nazwisko.

W nich cichość i noc wieczna rządzą wielowładnie.

Nigdy się tędy gwiazdy promyk nie zakradnie,

ani księżyc srebrnego światła nie przepuści…”

                                           Franciszek Wężyk

 

Skip to content