Dzięki patronatowi Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu nasze liceum zostało zaproszone do udziału w światowej kampanii This Is Public Health – Global. Aplikacja Uczelni w tym projekcie została pozytywnie oceniona również dzięki naszemu wsparciu i współpracy. Rywalizacja była bardzo zaciekła i spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych z regionu europejsko-azjatyckiego WHO, obok Instytutu Zdrowia Publicznego UJ, jedynie ośrodki akademickie z Portugalii i Litwy wygrały ten konkurs w pierwszej edycji TIPH GLOBAL.

Tworzymy świetną i doskonale zróżnicowaną grupę partnerów i współpracowników zainteresowanych zdrowiem publicznym, w skład której wchodzą przedstawiciele ośrodków naukowych w Polsce, Francji, Hiszpanii i na Ukrainie.

Nasza dotychczasowa współpraca przebiegała w ramach kampanii TIPH-Europe, w której  IZP postawił sobie dwa ważne cele. Były nimi: zwiększenie rozpoznawalności i zrozumienia dla zdrowia publicznego w Polsce, zwłaszcza wśród uczniów szkół średnich, oraz pokazywanie i promowanie wśród młodych ludzi możliwości i wyzwań związanych z karierą zawodową w dziedzinie zdrowia publicznego. Dzięki temu młodzież naszego liceum miała możliwość uczestniczyć w licznych wykładach prowadzonych przez pracowników Uczelni oraz zaangażować się w projekt koła naukowego studentów, związany z problematyką pandemii wirusa Sars-CoV – 2.

28 kwietnia odbyło się spotkanie start-upowe projektu TIPH GLOBAL w formie telekonferencji, w którym wzięła udział pani prof. Beata Sobocińska. Jego celem była wymiana pomysłów i zaplanowanie działań na czas trwania kampanii do 14 marca 2022 roku, aby finalnie podnieść świadomość społeczną na temat zdrowia publicznego i poinformować o możliwościach kariery młodych ludzi w dziedzinie zdrowia publicznego.

prof. Beata Sobocińska

Skip to content