W CZASIE PRÓBNYCH MATUR, młodsze klasy biologiczne pod patronatem Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ udały się na zajęcia do Instytutu.

Fascynująco było wysłuchać aż trzech z rzędu wystąpień pracowników uczelni, zasiadając w sali wykładowej przy ul. Michałowskiego.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Andrzej Galbarczyk, który tłumaczył dlaczego człowiek nie może mieć organizmu jak Terminator? Zadawanych pytań było wiele: dlaczego chorujemy na raka, choroby serca, choroby zakaźne, cukrzycę? Dlaczego uwielbiamy tłuste, słodkie, niezdrowe jedzenie? Dlaczego poród u człowieka jest długi i trudny? Dlaczego się starzejemy? Odpowiedzi na te pytania i wyjaśnienia przyczyn niedoskonałości organizmu dostarczają nowe dziedziny nauki – medycyna ewolucyjna i ewolucyjne zdrowie publiczne. Wiedza oparta o teorię biologii ewolucyjnej pozwala na zrozumienie powodów podatności człowieka na choroby i równocześnie – co budzi duże nadzieje – umożliwia opracowanie innowacyjnych metod leczenia.

Kolejne dwa wykłady stały się udziałem dr Beaty Pióreckiej, która zdradziła pułapki oceny składu ciała organizmu człowieka oraz ukazała konsekwencje zdrowotne odwodnienia dla dzieci i młodzieży. Nie wszyscy przed prelekcją zdawali sobie sprawę, że  rola tkanki tłuszczowej dla zdrowia organizmu człowieka jest kluczowa. Okazało się, że zarówno jej niedobór, jak i nadmiar wiąże się z określonymi konsekwencjami zdrowotnymi ( wpływa np. na choroby układu krążenia czy nowotwory). Jak aktualnie możemy ocenić skład ciała, w tym zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie człowieka? Jakie mechanizmy wpływają na odkładanie tkanki tłuszczowej ? Jakie działania mają znaczenie dla redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej? Na te pytania pani doktor  udzieliła odpowiedzi podczas zajęć. Dla chętnych uczestników wydarzenia była także możliwość oceny składu ciała z wykorzystaniem analizatora składu ciała (waga Tanita). Drugie wystąpienie odnoszące się do zawartości wody w organizmie człowieka, dowodziło, że powinna być ona utrzymywana na stałym poziomie. Oznacza to, że każdego dnia ilość pobranej i wydalonej z organizmu wody powinna być taka sama. Odwodnienie definiowane jest jako zmniejszenie całkowitej zawartości wody w organizmie z powodu utraty płynów, zmniejszonego spożycia płynów lub kombinacji obu tych czynników. Wykazano, że odwodnienie organizmu może wpływać negatywnie na stan zdrowia, w tym również na pogorszenie funkcji poznawczych. Aktualnie zwraca się też uwagę na związki niedoboru pobrania płynów oraz zwiększonego pobrania sodu wraz z dietą, a występowaniem nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy spotkania opuścili je z nowymi zasobami ważnej życiowo wiedzy, zaś odważni i uważni uczniowie, odpowiadając na pytania w czasie dyskusji podsumowującej, zostali hojnie obdarowani przez prelegentów 🙂

prof. dr Beata Sobocińska

Skip to content