W związku z rozpoczynającym się sezonem jesienno – zimowym, a tym samym okresem grzewczym, zgodnie z zaleceniem Wydziału Edukacji Miasta Krakowa przypominam o konieczności stosowania procedur opracowanych na wypadek wystąpienia ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczenia powietrza.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: w tym dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
  • ograniczyć wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu,
  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza należy śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

                                                                      Paweł Cząstka, dyrektor XLII LO

 

fot. A. Banaś, Gazeta Krakowska

Skip to content