Otrzymaliśmy zdjęcia ze Świąt Bożego Narodzenia w adoptowanej przez nas 
szkole w Republice Środkowej Afryki. Kwesta na potrzeby szkoły będzie 
miała miejsce w czerwcu.

Skip to content