Lekcje historii w XLII LO w Krakowie

19 października klasa 3F zwiedzała czasową wystawę w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa pt. „Rozważny i romantyczny. W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki”. Zanim dotarliśmy na miejsce przechodziliśmy obok kamienicy, przy której zostały wypowiedziane przez Tadeusza Kościuszkę słowa przysięgi:

Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samodzielności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Twego”.

Uczniowie zapoznali się z biografią nieprzeciętnego człowieka, potrafiącego połączyć oświeceniowe cechy z delikatnością romantyzmu. Sama wystawa jest opowieścią przedstawiającą żołnierza, męża stanu, a zarazem emocjonalnego podróżnika – o czym informują nas zamieszczone na wystawie liczne cytaty z jego listów i wypowiedzi. 

Agnieszka Kluska

Skip to content