Aktualności

Dlaczego Studencka 13 – nowe XLII LO?

Jesteśmy w sercu miasta

…5 minut od Rynku Głównego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, teatrów, muzeów, kin studyjnych

…wszystkie drogi prowadzą do nas –  jesteśmy u zbiegu wielu linii komunikacyjnych

Kontynuujemy tradycję – mamy 125 lat

…jesteśmy spadkobiercami jednego z najlepszych publicznych gimnazjów Małopolski – Gimnazjum nr 2

Wszyscy się znamy

… jesteśmy bogaci ludźmi, stanowimy kameralną społeczność, nikt nie jest anonimowy. Dbamy o to, by w szkole nie panowała atmosfera wyścigu szczurów, traktujemy uczniów po ludzku, nie obniżając wymagań wychowawczych i naukowych.

Matematyka, fizyka, chemia

…mamy świetną matematykę, fizykę chemię

Czytamy

… rozmawiamy z młodzieżą o książkach, a nasi uczniowie czytają nie tylko lektury

Multimedia

…w ramach zajęć z wiedzy o kulturze możesz brać udział w warsztatach multimedialnych – nakręcić film, nagrać program radiowy lub telewizyjny, zrobić komiks, fotostory, wlepki, graffiti, wziąć udział w pantomimie albo – zaproponować własny projekt multimedialny.

Teatr

…dajemy co najmniej dwie premiery rocznie – w czasie dnia patrona i na zakończenie roku

Dysleksja

…naprawdę w nią wierzymy. Jeśli jesteś dyslektykiem, dysgrafikiem spotkasz się ze zrozumieniem i będziesz mógł wziąć udział w zajęciach ze specjalistami, a maturę napisać na laptopie

Pamiętamy

…nie zapominamy o korzeniach, uczymy się z historii, jak budować przyszłość, nieustannie zdobywamy laury w tematycznych konkursach historycznych

Demokracja

… angażujemy się w życie społeczne i próbujemy pomagać w rozwiązywaniu problemów otaczającego nas świata, nasi uczniowie zdobywają najwyższe laury w Polsce w konkursach wiedzy o społeczeństwie

EKO

…realizujemy unikalne projekty ekologiczne, zajęcia laboratoryjne, prawdziwe badania biologiczne. Nie zawsze są potrzebne książki, często dobre buty

Tolerancja

…uczymy filozofii, religii, etyki

Odwaga

… rozmawiamy o seksie na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Przeciwdziałamy uzależnieniom, rozmawiamy z uczniami o wszelkich problemach.

Języki

… skutecznie i ciekawie uczymy języków: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego na różnych poziomach

Chiński

… we współpracy z Instytutem Konfucjusza i Ambasadą Chin uczymy języka chińskiego i elementów kultury Chin

UJ

…jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą uczelnią, często z nią współpracujemy

Mamy Mistrzów Europy

…w brydżu sportowym, podium Mistrzów Polski zdobyliśmy wielokrotnie

Dziewczyny grają w kosza

… co najmniej raz w tygodniu dziewczyny ze Studenckiej 13 trenują koszykówkę w niepowtarzalnym stylu z niepowtarzalną trenerką

Od kilku lat nie schodzimy z podium

…w klasyfikacji ogólnej Krakowskiej Olimpiady Młodzieży

Jeździmy na nartach

… w weekendy w Tatry, w ferie w Alpy lub Dolomity

Pomagamy

… nasi uczniowie wspierają akcje Szlachetna Paczka, WOŚP, Opatrunek na Ratunek, kwesta na rzecz Bona Fide, Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka, Mam Marzenie

Zwiedzamy

…muzea Polski, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Szwajcarii, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Ukrainy, Litwy, Łotwy

Zwyciężamy

… znowu mamy najliczniejszych laureatów konkursów przedmiotowych

Wielokulturowi

… stworzyliśmy przyjazne środowisko, w którym przedstawiciele różnych narodów, kultur,  religii, różnie ubrani i słuchający różnej muzyki czują się bezpiecznie.

Rekrutacja 2017/18 – ważne terminy

ZARZĄDZENIE NR 11/17 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 marca 2017 r. (zobacz)

Aby wziąć udział w rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej:
  1. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny logując się w systemie rekrutacyjnym https://krakow.e-omikron.pl/omikron-parents/main.action
  2. Wypełniony elektronicznie formularz wydrukować i podpisać i dostarczyć do pierwszego liceum na liście priorytetów,
  3. Pamietajmy również o terminach:

W dniach 24 kwietnia – 12 czerwca 2017 roku będzie można składać wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. Muszą to zrobić wszyscy kandydaci, dla których XLII Liceum jest szkołą pierwszego wyboru.

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00 .

W dniach 23 czerwca, 26 czerwca i 27 czerwca 2017 roku należy dostarczać do szkoły potwierdzone kopie świadectwa ukończenia gimnazjum, potwierdzone kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, a także kopie ewentualnych zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w zarządzeniu nr 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty będą przyjmowanie w następujących terminach:

23 czerwca 2017 (piątek) w godz. 11.00 – 14.00

26 czerwca 2017 (poniedziałek) w godz. 9.00 – 13.00

27 czerwca 2017 (wtorek) w godz. 10.00 – 16.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

Wszystkich kandydatów, którzy znajdą się na liście zakwalifikowanych, zapraszamy do potwierdzania woli uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie kompletu następujących dokumentów:

1)oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum;

2) oryginał zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym

3) dwie podpisane fotografie 30x42mm w stroju szkolnym;

4) karta zdrowia;

5) skrócony odpis aktu urodzenia (lub kserokopia);

6) dokumentacja dotycząca dysfunkcji;

7) kwestionariusz osobowy;

8) dowód osobisty rodzica do wglądu;

Dokumenty można składać w dniach:
30 czerwca (piątek) w godz. 12.00 – 15.00;

3 lipca (poniedziałek) w godz. 10.00 – 14.00;

4 lipca (wtorek) w godz. 12.00 – 15.00;

5 lipca (środa) w godz. 12.00 – 15.00.

Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych kandydatów do szkoły nastąpi w dniu 7 lipca (środa) o godz. 12.00. Lista będzie wywieszona w holu szkoły na parterze.

W dniach od 10 lipca 2017 r. (od godz. 12.00) do 14 lipca 2017 r. (do godz. 15.00) przeprowadzane będzie uzupełniające postępowanie rekrutacyjne, o ile szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami

Planowane oddziały klas

w XLII LO w Krakowie, ul. Studencka 13

A –

Rozszerzenia: matematyka, geografia,  WOS

Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce

I język angielski (kontynuacja), II język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka, geografia, historia

Oddział będzie liczył 28 osób

B –

Rozszerzenia:  matematyka, chemia, fizyka

Przedmioty uzupełniające: historia, WOS

I język angielski (kontynuacja), II język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański

Przedmioty uwzględniane przy rekrutacji: j. angielski, matematyka,, chemia, fizyka

Oddział będzie liczył 28 osób

Spotkania informacyjne
W każdy wtorek w godz. 17.00-18.00 zapraszamy na spotkania informacyjne  dot. 42 LO w sali brydżowej (na parterze).
Terminy wtorkowych spotkań: 
23.05.2017
30.05.2017
6.06.2017
13.06.2017
20.06.2017
 
Zapraszamy serdecznie na DZIEŃ OTWARTY 3 czerwca 2017 r. od 10:00 do 13:00.